Aktuellt från måndagsgrupp fm, hösten 2013

Rolf D:
"Jag har hållit på med bokbinderi sedan åttiotalet och var en av grundarna av föreningen. Jag gör helst ombindningar och just nu ytterligare en bok ur Svenska Allmänna Konstföreningens publikationer."


Bo N:
"Mitt stora intresse är litteratur om bergsbruk och bergshantering.
Jag har gjort ett 50-tal ombindningar och skrivit ca 30 egna skrifter i ämnet, som jag själv bundit in."

Leif W:
"Mitt stora intresse är litteratur om järnvägar och sjöfart i äldre tid.
Jag var med och grundade Nora Bergslags Veteranjärnväg och ägnar mig också sedan ca 5 år åt bokbinderi. Just nu binder jag in en årgång tidskrifter."

Rolf S:
"Jag är nybörjaren i gänget och blev intresserad av bokbinderi efter en kurs hos Lena Hällzon. Jag läser mycket skönlitteratur och ibland faller häftade exemplar isär. Just nu tar jag hand om en sönderläst Lars Gyllensten."


Lennart H:
" Just nu binder jag om en gammal Örebrobok av Carl-Axel Carlsson. Jag ägnar mig mest åt ombindning av intressanta böcker som jag hittar hos Myrorna och förhoppningsvis räddar åt eftervärlden." (Bild saknas)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar