måndag 3 december 2012

Bokbinderi i Örebro

Sällskapet Örebro Amatörbokbindare bildades i början av 1980-talet för att tillvarata intresset för bokbinderi.Vill du lära dig grunderna eller utveckla dina färdigheter i bokbinderi, är du välkommen att kontakta nedanstående företrädare för föreningen. Medlemmar som genomgått en grundkurs i bokbinderi erbjuds att i studiecirkelform utnyttja vår välutrustade föreningslokal på Tulegatan 3.
Kurser anordnas i samarbete med Medborgarskolan i Örebro.
För mer information kontakta:
Ordförande Ragnar Rung 019 244855

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar