söndag 19 juli 2015

Kurs i pappersmarmorering

Två av föreningens medlemmar deltog i juli 2015 i Leksands Folkhögskolas sommarkurs i pappersmarmorering. Ett tiotal glada amatörer provade olika tekniker och med varierande resultat:torsdag 2 april 2015

Styrelsen 2015-2016                               Från vänster övre raden: Håkan Ström, Bo Nilsson, Monica Engholm,                                                    Lennart Hesselmyr, Stig Rune (ordförande) och Erika Hjelte Svensson.

måndag 3 december 2012

Bokbinderi i Örebro

Sällskapet Örebro Amatörbokbindare bildades i början av 1980-talet för att tillvarata intresset för bokbinderi.Vill du lära dig grunderna eller utveckla dina färdigheter i bokbinderi, är du välkommen att kontakta nedanstående företrädare för föreningen. Medlemmar som genomgått en grundkurs i bokbinderi erbjuds att i studiecirkelform utnyttja vår välutrustade föreningslokal på Tulegatan 3.
Kurser anordnas i samarbete med Medborgarskolan i Örebro.
För mer information kontakta:
Ordförande Ragnar Rung 019 244855